Close

7.12.2016

RYBNÍK PUSTÝ (421 105)

Mit der Bewirtschaftung beauftragte Organisation: MO Blatná

Ausdehnung: 6,16 ha

Rybářský revír je tvořen nádrží:

Rybník Pustý (hráz 49˚25´52.2´´N, 13˚52´47.0´´E; přítok 49˚26´04.4´´N,13˚52´35.9´´E) v k. ú. Blatná 6,16 ha

Zákaz lovu ryb z oploceného pozemku za zahradami, na levém břehu rybníka při pohledu
z hráze. Zákaz lovu ryb na pravém břehu rybníka při pohledu z hráze až k přítoku, lov
povolen pouze od hráze k dřevěnému oplocení. Lov z hráze povolen na levé zatravněné části.
Konec revíru na levém břehu u přítoku se nachází za zahrádkářskou kolonií a je označen
cedulí.

Úseky, kde je lov ryb zakázán, jsou označeny cedulemi.
Zákaz parkování automobilů před zahrádkami za kolejemi na levém břehu rybníka
v přítokové části (soukromý pozemek).
míra štiky zvýšena na 55 cm